ค่าของคน อยู่ที่ ผลของงาน

เพื่อนๆของผม ม.6/2

นายสุเมธี เสาะสมบูรณ์ พร้อมคณะ

นายณัฐสิทธิ์ ภาคภูมิ และอีกหลายๆคนเด้อ

ค่าของคน อยู่ที่ ผลของงาน

เพื่อนๆของผม ม.6/2

นายสุเมธี เสาะสมบูรณ์

นายณัฐสิทธิ์ ภาคภูมิ